ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

  -  
Ως Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Ελλάδος, έχουμε γραπτή εξουσιοδότηση των εταιριών First Texas και Karma για την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους.
Μόνο εμείς διαθέτουμε τα γνήσια προϊόντα First Texas (Fisher, Teknetics, Bounty Hunter, Night Owl Optics) και Karma.
Μεγάλη προσοχή στις απομιμήσεις!